Veelgestelde vragen

Wij weten nog niet precies wanneer we het voetgangersexamen gaan organiseren. Kunnen we toch al inschrijven?

Ja. Je kan bij je inschrijving een 'voorlopige' examendatum ingeven die je kan aanpassen wanneer de echte datum gekend is. 
Vergeet dan wel niet aan te passen, want op de dag van het examen krijg je een e-mail met daarin een link naar de diploma's!

Ik vind mijn school niet meteen terug in de lijst scholen. Wat moet ik doen?

Je kan best op straatnaam zoeken (de eerste letters van de straatnaam intikken) of op postcode. Opgelet: scholen die in een deelgemeente liggen, staan in de lijst vaak onder de postcode van de hoofdgemeente. Staat je school toch niet in de lijst, neem dan contact op met de VSV (voetgangersexamen@vsv.be of tel. 015 44 65 50), dan zorgen wij ervoor dat je school zo snel mogelijk wordt toegevoegd.
De meeste scholen staan in de lijst onder hun 'officiële' naam. Heeft je school een 'roepnaam' dan mag je dat ook altijd laten weten aan de VSV, dan passen wij de gegevens aan in het systeem. De schoolnaam staat immers ook op het voetgangersbrevet, een roepnaam is dan leuker.

Ik organiseer het voetgangersexamen voor mijn vierde leerjaar, mijn collega voor de andere klas van het vierde leerjaar. Hoe pakken we dat aan?

Er is per school maar 1 contactpersoon voor Het Grote Voetgangersexamen, ook al nemen meerdere klassen deel. Iemand moet de twee klassen inschrijven. Alle infor (en de link naar de diploma's) wordt gestuurd naar het e-mailadres dat wordt opgegeven bij inschrijving. Je kan de e-mails altijd doorsturen naar jouw collega ofwel een mailadres gebruiken waartoe jullie alletwee toegang hebben.

Ik heb de klas ingeschreven, maar een collega van mij zal het dossier verder opvolgen. Kan ik het e-mailadres om in te loggen veranderen?

Per school is er slechts 1 contactpersoon voor Het Grote Voetgangersexamen. Alle informatie wordt via e-mail gestuurd naar het e-mailadres dat je ingeeft bij inschrijving. Volgt iemand anders alles op, kan je ofwel de mails doorsturen naar die collega, ofwel neem je contact op met de VSV om de contactpersoon laten veranderen (voetgangersexamen@vsv.be).

Hoe kunnen we aan extra klemborden geraken voor de controleurs?

Als je aan minstens drie projecten van de VSV deelneemt, krijg je een bronzen medaille Verkeer op School. Daarbij hoort een gratis beloning naar keuze, tussen de beloningen zit ook een set van 6 klemborden. Meer info over de medailles: www.verkeeropschool.be

Heeft de VSV ook vertalingen voor anderstalige ouders?

Neen. Het staat elke school vrij om ons materiaal te vertalen, op voorwaarde dat:

  • het VSV-logo niet meer op de vertaalde documenten staat
  • de VSV wel als bron wordt vermeld
  • de VSV enkel een inhoudelijke garantie geeft op de juistheid van de Nederlandstalige versie, en niet op de vertaling door anderen