Buitengewoon Onderwijs

Sommige kinderen kunnen door een mentale of lichamelijke beperking nooit (of pas op latere leeftijd) zelfstandig stappen in het verkeer. Dat betekent niet dat ze geen voetgangerstraining moeten krijgen. Integendeel, ook zij worden volwaardige verkeersdeelnemers, soms onder begeleiding of met aangepaste vervoermiddelen. Daarom heeft de VSV aangepast educatief materiaal voorzien waarmee leerkrachten in het buitengewoon onderwijs aan de slag kunnen.

Handleiding

De VSV heeft in de handleiding (die je na inschrijving toegestuurd krijgt in het gratis pakket) tips opgenomen om specifiek te werken op het niveau van jouw leerlingen. Telkens zijn  in rode kadertjes differentiatieoefeningen en tips opgenomen voor leerlingen met een beperking. De vaardigheden die getest worden lopen gelijk met die van het gewoon onderwijs, maar het onderscheid zit in de mate van toezicht: stapt de leerling zelfstandig, onder toezicht of hand in hand met een volwassene.

Controlefiche

Leerlingen die het voetgangersexamen onder toezicht of hand in hand afleggen, hebben een individuele begeleider nodig. Deze begeleider heeft een aangepaste controlefiche waarop alle vaardigheden staan die beoordeeld worden.

Voetgangersbrevet Goud

Voor het buitengewoon onderwijs is een apart Voetgangersbrevet Goud voorzien. Hierop kun je aanduiden of de leerling het examen zelfstandig, onder toezicht of hand in hand met een volwassene heeft afgelegd. De link naar het voetgangersbrevet krijg je via mail toegestuurd op de examendag. Je kan debrevetten online invullen of handmatig. 

Begeleidingen op Maat

Mocht je toch nog niet goed weten hoe eraan te beginnen, kan je een Begeleiding op Maat aanvragen. Een medewerker van de VSV komt dan gratis op jouw school aan leerkrachten uitleggen hoe je kunt werken rond verkeer op school. Het concrete thema kies je zelf. Neem voor een afspraak contact op via bart.nobels@vsv.be.   

Lesfiches
We hebben tot slot ook aangepaste lesfiches voor het buitengewoon onderwijs. Zie www.verkeeropschool.be