Materiaal

Stimuleer de scholen binnen je zone of gemeente om zich in te schrijven voor het Grote Voetgangersexamen. Leerkrachten die hun klas inschrijven, ontvangen een gratis pakket met daarin materialen die ze kunnen uitdelen aan ouders en leerlingen. Ander bruikbaar materiaal om het voetgangersexamen te organiseren, kunnen ze op deze website downloaden. De Voetgangersbrevetten Goud kan de leerkracht na afloop invullen en downloaden.

Digitaal materiaal